tisdag, juni 28, 2011

Någon har läst mina tankar

Någon på Equipage har läst mina tankar.
Artikeln, "Vem bär ansvaret för min häst när jag inte är på plats?" är väldigt bra och intressant. För jag har fler gånger tänkt just på det här frågorna.

Om min häst tar sig ur hagen och skadar sig?
Om den dessutom skadar andra?
Och vem som bär ansvaret om olyckan är framme vid in- och utsläpp?

Kort och gott framgår det i artikel att stallägaren ofta bär stort ansvar. Men att det däremot i kollektiva lösningar ofta blir svårt att veta vem ansvaret ligger på, för att underlätta tolkning och tvivel bör det framgå i kontraktet, vilket det sällan gör.

Värt att tänka på om olyckan är framme.

:)- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: